Ceps ibo Blog

Selamat Datang Bro…

Pesan Rasul kepada Aisyah

Rasulullah berpesan kepada Aisyah ra : “Ya Aisyah jangan engkau tidur sebelum melakukan empat perkara, yaitu :
1. Sebelum khatam Al Qur’an
2. Sebelum membuat para Nabi memberimu syafaat di hari akhir
3. Sebelum para muslim meridhai kamu
4. Sebelum kau laksanakan haji dan umroh

“Bertanya Aisyah :”Ya Rasulullah … Bagaimana aku dapat melaksanakan empat perkara seketika?”
Rasul tersenyum dan bersabda : “Jika engkau tidur bacalah : Al Ikhlas tiga kali seakan-akan kau       mengkhatamkan Al Qur’an.”
Bismillaahirrahmaan irrahiim,
1. Qulhuallahu ahad’ Allahushshamad’ lam yalid walam yuulad’ walam yakul lahuu kufuwan ahad’ 3 x
2. Membacalah sholawat untuk Ku dan para nabi sebelum aku, maka kami semua akan memberi syafaat di hari kiamat.  “  Bismillaahirrahmaan irrahiim, Allahumma shallii ‘alaa  Muhammad wa’alaa aalii  Muhammad ( 3 x ) “
3. Beristighfarlah untuk para muslimin maka
mereka akan meridhoi kamu. “ Astaghfirullahal adziim aladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum wa atuubu ilaih (3x)
4. perbanyaklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir maka seakan – akan kamu telah melaksanakan ibadah haji dan umrah.“ Bismillaahirrahmaan irrahiim, Subhanallahi Walhamdulillaahi walaailaaha illallahu allahu akbar 3 x

Posted with WordPress for BlackBerry.

Filed under: Buku Harian, Kata Mereka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

My twitter

Gudang Foto

Free Website Hosting
MoneyBux - Trusted PTC site
%d bloggers like this: