Ceps ibo Blog

Selamat Datang Bro…

Tah ieu ngadulur jeung
paribasa yen dina
hirup urang ulah sok
tanggah wae…
Sok mineng kapanasan ku
jalma nu maju…)
Mun maneh ningal dunya,
mangka tempo ka handap, sabab mun maneh
tanggah, mangka nu baris tumiba nyaeta nyeuri
beuheung jeung mata nu
buburinyayan dina teuteumpoan.
Hirup lin keur dipikirkeun, tapi hirup keur di rasakeun kanikmatanna, tapi mikir kudu aya dina hirup sangkan teu
sasar nya lampah..***

View on Path

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

My twitter

  • Kami Sekeluarga Mengucapkan Sama - SamaCeps Ibo 4 hours ago
  • Mantap di tengah kemacetan suara sirine dan strobo memaksa masuk ternyata patwal mengawal 3 mobil ... seperti nya... fb.me/F8s4wVpsCeps Ibo 15 hours ago
  • OTW CIAMIS ...Ceps Ibo 16 hours ago
  • Sehubungan bnyk permintaan PBO CISAAT menggelar LATBER SILATURAHMI pada hari Rabu ... Tiket 20, 10 Info Lomba : Asep Ewon, Pa DadangCeps Ibo 19 hours ago
  • Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran shiam neda... fb.me/8mflBDuGACeps Ibo 2 days ago

Gudang Foto

More Photos
Free Website Hosting
MoneyBux - Trusted PTC site
%d bloggers like this: