Ceps ibo Blog

Selamat Datang Bro…

Ujang nu kasep… !!
Sing jadi lalaki langit lalandang jagat..
Nu teu unggut kalinduan .. gedag kaanginan
Salawasna ngabogaan pamadegan hirup..
Suka pejet batan ngejat..
Kajeun lebur teu lebar naruhkeun pati..
Demi ngabelaan kahormatan kulawarga..
Omat…
Sing jadi tuturus laku enggoning sumujud kanu Maha Agung..
Jadi pola lampah kulawarga dina
papantunan hirup..
Hidep teh benteng di rumah tangga..

Nyai nu geulis…. !!
Sing jadi istri raspati..
anu tumut turut ka salaki Nu teu aral dina nyinghareupan galura kahirupan
Sing bisa ngajaga kaharmonisan rumah
tangga
Mihapekeun…
Meunang rizki saeutik sing bisa mahi..
Meunang rizki loba sing jadi barokah..
Omat..
Kaharmonisan kulawarga, aya dina leungeun hidep..

Ujang… Nyai…. !!
Sok geura teuleuman ieu kahirupan..
Omat ulah loba pacengkadan..
Amparkeun sajadah panjang..
Pasrah sumerah kanu Maha kawasa..
Indung bapa hidep…
Bakal marengan sapanjang jalan.

Mudah2an papagon ieu ka angge, Hatur nuhun ka sepuh nu tos masihan ieu papagon mudah2an ka angge ku urang sarerea cag … Salam baktos Ceps Ibo …

View on Path

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

My twitter

  • Guru: WAYANG GOLEK.. Berasal..Dari.. ..????? Somad: Dari JAWA BARAT PAK..!! Guru: Bukan....!! Bejo:... fb.me/Oy0dnOYzCeps Ibo 2 hours ago
  • Komeng di tilang Polisi Opick : kunaon urang rek di tilang? Polisi : motor maneh eweuh spionan jang.. Opick :... fb.me/xiHa5aKKCeps Ibo 2 hours ago
  • “Tidak seorang pun yang menghitung-hitung: berapa untung yang kudapat nanti dari Republik ini, jikalau aku... fb.me/NLbiRQ0DCeps Ibo 18 hours ago
  • Klo bicara tentang HAM gimana juga korban PKI??? Banyak tuh di Madiun dan beberapa tempat lain nya #ILCPKICeps Ibo 1 day ago
  • "secara filosofis, Gunung Lalakon adalah perlambang sebuah lakon dari kehidupan manusia. Batu-batu tadi... fb.me/CL5EQmykCeps Ibo 1 day ago

Gudang Foto

Free Website Hosting
MoneyBux - Trusted PTC site
%d bloggers like this: