Ceps ibo Blog

Selamat Datang Bro…

di pikir di bulak balik, dipapay
dirasa rasa,,lain jaman anu robah, tapi anu ngajamananana nu rarobah teh.. hirup geus loba kaluar tina tetekon.
hirup geus silih siku jeung
papada dulur, mentingkeun karep sewang2an, geus teu
nyaah ka lemah cai, budaya geus di raruksak alatan rasa hirup mokaha silih tincak jeung sasama.., teu aringet yen hirup katungkul ku pati,
maot datang tara bebeja
heula..

View on Path

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

My twitter

  • Maaf aspira Ciblek Mania Tidak tersalurkan ... Ada masukan lain dari rekan3 Bandung Lautan Ciblek 2 dgn EO mana yah ... :(Ceps Ibo 7 hours ago
  • fb.me/I4SbYDlACeps Ibo 1 day ago
  • Selamat Beraktifitas ... Bela Palestina dan Pemecahan Rekor MuriCeps Ibo 1 day ago
  • Anak John Wick 3, Odessey 1 dah gitu aja ... Batosai baru nelor 1 euy, Ceu Odah mudah2an jd skrg mah ... aamiin ...Ceps Ibo 2 days ago
  • one person unfollowed me // automatically checked by fllwrs.comCeps Ibo 6 days ago

Gudang Foto

Free Website Hosting
MoneyBux - Trusted PTC site
%d bloggers like this: