Ceps ibo Blog

Selamat Datang Bro…

di pikir di bulak balik, dipapay
dirasa rasa,,lain jaman anu robah, tapi anu ngajamananana nu rarobah teh.. hirup geus loba kaluar tina tetekon.
hirup geus silih siku jeung
papada dulur, mentingkeun karep sewang2an, geus teu
nyaah ka lemah cai, budaya geus di raruksak alatan rasa hirup mokaha silih tincak jeung sasama.., teu aringet yen hirup katungkul ku pati,
maot datang tara bebeja
heula..

View on Path

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: