Ceps ibo Blog

Selamat Datang Bro…

“Ngalantur”
Aya paribasa dulur jadi
batur, batur jadi dulur..
Mun deukeut sok bau, mun jauh sok seungit.

Ngan aya lakerana eta jeung dulur sabeuteung nu tadina sadahar sainum sa tobas
sapiring ku duaan, sahuap sakokoh.., teu di sangka-sangka sok jadi pasalia, nu tadina urang saluyu sajalan, pek teh jadi pakiya-kiya..,
Teu sarua pamadeugan
teu sarua
pangadatan, jadi nateh
mumusuhan.
Padahal mah
Alatan tina barang nu teu sapira ari
pek jadi cilaka..
Asal tina teu kahaja ari
pek jadi bahaya.
Jeung dulur ge jadi musuh asal tina nu teu
paruguh.
Loba pisan ka catur na
alatan jadi bosengsrang,
jeung dulur ge loba ka wirang.
Silih jeubian silih
beugegan silih omongkeun tukangeun..
Komo mun ngomong ka
deungeun nu ngarana
deungeun-deungeun angot malah keprok atoheun keur manehna.
Asal na beja sajeungkal
horeng teh jadi sadeupa
ditambahan ku manehna..
Lamun geus pa beja-beja jadi
panas kana mastaka ahirna jadi cilaka.
Urang jadi mumusuhan
jeung dulur anu sabeuteung batur seuri
urang cilaka.
Mun geus kitu kajadiannana hese rek pahadena..

Tah mangkana urang ulah ka lalanjoan
ngumbar napsu amarah, komo mun tepi ngocorkeun getih, ih bararaid amit-amit.
Geura kumbah eta amarah geura wasuh eta
napsu ngarah teu jadi kalangsu.
Keun wae batur mah kitu
tapi urang ulah kitu dilain-lain ge eta teh dulur,
Sok bageuran ulah saruana, urang ngelehan tiheula malah mandar jadi
era.
Maneh na ngarasa era da
ku urang dibageuran jadi
leuleus kana hatena.
Mun manehna geus merean buburu ku urang rangkul bagja temenan
mun kitu kajadian.
Tinggalkeun nu geus pakusut tong diinget-inget
deui komo mun diomong-omong..

Sakitu nu ka pihatur,
hayu urang sami-sami ngajagi silaturahmi, boh jeung dulur pon kitu deui jeung batur..

Candak nu saena
singkahan anu awonna.

View on Path

Filed under: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: